top of page

INTERNATIONALE RECHTSDIENSTLEISTUNGEN INTERNATIONALE RECHTSDIENSTLEISTUNGEN INTERNATIONALE RECHTSDIENSTLEISTUNGEN

Наукова діяльність

2020 року виконав дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії з економіки в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеца. Сфера моїх наукових інтересів охоплює питання на стику правничий та економіки. Включає такі поняття як доходи, легалізація доходів, ризики легалізації доходів, відмивання коштів, протидія легалізації доходів, запобігання легалізації доходів, боротьба з відмиванням коштів, фінансовий моніторинг, система запобігання та протидії легалізації, криптовалюти.

Тема моєї дисертації «Формування системи запобігання та протидії легалізації доходів клієнтів банку».

Робота присвячена теоретичному обґрунтуванню, удосконаленню та розвитку теоретичних положень та методичних підходів, розробці науково – практичних рекомендацій щодо формування системи запобігання та протидії легалізації доходів клієнтів банку.

У дисертації систематизовано теоретичні підходи до визначення сутності поняття «легалізація доходів», узагальнено його сутнісні характеристики, здійснено контент – аналіз, результати якого у поєднанні з нормативним визначенням поняття клієнта банку дозволили обґрунтувати поняття легалізації доходів клієнтів банку.

Практичне значення одержаних результатів впроваджено у діяльність ПАТ КБ «ПРАВЕКС БАНК», ПАТ «МЕГАБАНК», у навчальний процес Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля»

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

INTERNATIONALE RECHTSDIENSTLEISTUNGEN INTERNATIONALE RECHTSDIENSTLEISTUNGEN INTERNATIONALE RECHTSDIENSTLEISTUNGEN

bottom of page