top of page

Спрощена процедура зміни цільового призначення приватної власності


Умови визначення та зміни цільового призначення земельних ділянок регулюються ст. 20 Земельного кодексу України, яка була викладена в новій редакції Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель" № 711-IX від 17 червня 2020 року (далі - Закон 711). Нова редакція, зокрема, передбачає можливість зміни власником (у встановлених законом випадках - користувачами) цільового призначення земельної ділянки приватної власності без необхідності розроблення проекту землеустрою та без необхідності такого погодження органом виконавчої влади або органом місцевого самоврядування.


Важливою умовою реалізації права власника приватної земельної ділянки на зміну цільового призначення за власним бажанням/заявою є наявність інформації про функціональні зони, внесені до Державного кадастру та встановлені у затвердженій містобудівній документації на регіональному рівні до набрання чинності Законом 711 або протягом двох років з дня його опублікування.


Закон 711 зобов'язує сільські та міські ради забезпечити внесення відомостей про функціональні зони до Державного земельного кадастру та встановлює кінцевий термін такого внесення - до 1 січня 2025 року.


Сільські, селищні та міські ради, на території яких розташовані відповідні земельні ділянки, прийматимуть рішення про зміну цільового призначення приватних земельних ділянок. Однак власник земельної ділянки (у випадках, передбачених законом, користувач) може змінити цільове призначення земельної ділянки без розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відповідно до вимог ч. 5 ст. 20 Земельного кодексу України. 20 Земельного кодексу України, якщо функціональні зони визначені у затвердженій містобудівній документації на регіональному рівні - на підставі витягу з цієї містобудівної документації.


Таким чином, для внесення відомостей про зміну цільового призначення до Земельного кадастру необхідна заява власника (розпорядника або, у випадках, передбачених законом, користувача) земельної ділянки та витяг з містобудівної документації.


З метою організації та супроводу процесу зміни відомостей про земельну ділянку щодо її цільового призначення запрошуємо Вас звертатися до мене у відділ земельного права1 перегляд0 коментарів

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page